ENGLISH
 
SEMPOZYUM AFİŞİ
SEMPOZYUM PROGRAMI
 

BİLDİRİ :

SEMPOZYUMUN DİLİ:

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce'dir.

BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ

Sempozyumda sözlü veya poster bildiri sunmak isteyen yazarların, çalışmalarının kapsamlı özetini 31 Mart 2017 tarihine kadar aşağıdaki adreslere göndermeleri gerekmektedir.100-300 kelimelik bir özet; çalışmanın amacını, sonucunu ve önemini açıkça ifade edecek şekilde olmalıdır.

BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERİMİ

Yazarların, 31 Mart 2017 tarihine kadar gönderdikleri özetler bilimsel kurul tarafından incelenecek ve 14 Nisan 2015 tarihine kadar yazarlara geri bildirim verilecektir. Bilimsel kurul tarafından özetleri kabul edilen yazarlar 15 Haziran 2017 tarihine kadar Bildirinin tam halini göndereceklerdir. Gönderilen bildiriler bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve 31 Temmuz 2017 tarihine kadar yazarlara geri bildirim verilecektir. Bildiriler kitabına alınması kararlaştırılan bildirilerin yazarları, aşağıda bağlantıda verilen bildiri yazım kurallarına göre düzenledikleri bildirilerini 15 Eylül 2017 tarihine kadar göndereceklerdir.

Yukarıda belirtilen prosedür, sempozyuma poster bildiri ile katılmak isteyen yazarlar için de geçerlidir. Posterleri kabul edilen yazarlar aşağıdaki poster hazırlama kılavuzuna göre posterlerini hazırlayacaklardır.

Belirtilen tarihlerden sonra ulaştırılan dokümanlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilecek olan taslaklar PDF veya MS-WORD dosya formatında olmalıdır.

Lütfen aşağıda bağlantıda verilen bildiri şablonundan faydalanınız.

ÖNEMLİ TARİHLER:

31 Mart 2017 Özetlerin Gönderilmesi
14 Nisan 2017 Özetlerin Kabul/Ret Sonucunun
Yazara Bildirilmesi
15 Haziran 2017 Bildiri Tam Metninin Sempozyum
Sekreterliğine Ulaştırılması
31 Temmuz 2017 Bildirilerin Kabul Edilip Edilmediğinin
İlgili Yazara Bildirilmesi
15 Eylül 2017 Düzeltilmiş Bildiri Metinlerinin
Sempozyum Sekreterliğine
Ulaştırılması
6 Ekim 2017 Bildiriler Kitabının Baskıya Sunulması

Not: Bu tarihler planlanan tarihler olup, tarihlerde çeşitli değişiklikler olabilir.


   
delpat@maden.org.tr - © 2016 - 2017 / IP Adresiniz:  37.230.108.29